FORMA PRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

Toteż raz jeszcze zalecamy pewną ostrożność w stosunku do pojęcia uniformizacja. Uniformiza­cja byłaby krańcową formą przystosowania społecznego. Skoro jed­nak naprawdę nie wyklucza ona ani kontrastu, ani odrębności, więc też wynika z tego, że uniformizacji w socjologicznym znaczeniu tego słowa bynajmniej nie należy utożsamiać z jednostajnością czy identy­cznością. Bezpośrednie konsekwencje takiego stanowiska dla zrozu­mienia mody łatwo pojąć. Wśród wahań między zmiennością a bez­władem jej imperatywny charakter musi prowadzić do uniformizacji. Ta jednak ciągle jeszcze zostawia wolne miejsce dla czysto osobistych odchyleń od zasadniczej linii, które nawiasem mówiąc również podle­gają społecznej regulacji.

Witam na moim blogu! Nazywam się Alina i na co dzień pracuje w dużej sieci odzieżowej. Bloga prowadzę w formie hobby, jest on też moją wielką pasją. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie utaj zamieszczam to zapraszam do komentowania i likowania profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)