Category Archives: Potęga i urok mody

NIE ZNAJOMOŚĆ MODY

Chcielibyśmy jednak ostrzec przed wyprowadzeniem stąd wnio­sku, że ludy prymitywne w ogóle nie znały mody, a tylko stroje. Obserwacja żyjących dzisiaj prymitywnych plemion pozwala dojść do nieco odmiennych wniosków, dzięki którym powinniśmy

NA GRUNCIE UPRZEDZEŃ

Badacz europejski, który pełen uprzedzeń natury ideologicznej przystępuje do tych „nie zepsu­tych” przez modę ludzi, jest skłonny zbyt skwapliwie przyjmować to, co widzi dzisiaj, za strój stanowiący dziedzictwo wieków, chociaż liczy on

FUNKCJA DEKORACYJNA STROJU

Co ciekawsze, strój pełni u tych plemion funkcję raczej dekoracyjną niż ochronną. Tak na przykład ludy prymitywne przejmując od białego człowieka ubranie bynajmniej nie używają go tak, jakby oczekiwali misjonarze, w celu

NOWE OZDOBY

Około roku 1870 Nawahowie zaczęli opanowywać to rzemiosło, około roku 1895 w re­zerwacie było już kilkuset srebrników; nowe ozdoby błyskawicznie zaczęły wchodzić w modę, która nawiasem mówiąc natychmiast objęła również białych turystów.

PODATNOŚĆ NA MODĘ

Na tym przykładzie można przyjrzeć się zdumiewająco podatnej na modę zmienności ozdób u prymitywnego ludu.Wyraźniejsze znaczenie dla mody mają inne f ormy zdobyczy, a mianowicie trofea myśliwskie. Początkowo przedmioty zdobyte na polowaniach,

FUNKCJA WYRÓŻNIENIA I OZDOBY

Tak powstał zapewne ubiór człowieka, pełniący zatem od pradawnych czasów, obok bardzo rozsądnej funkcji ochrony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, całkiem irracjo­nalną funkcję wyróżnienia i ozdoby. Ową irracjonalność podkreśla jeszcze i to. że

STOSUNEK DO UBIORU

Niezależnie od tego *   ciekawość dąży, by za każdym razem inaczej i co innego zakrywać  i odkrywać, nie pozwalając tym samym, żeby osłabło działanie przynęty. Dlatego w czasach późniejszych ubranie mogło stać

POCZUCIE WSTYDU

Poczucie wstydu występuje dopiero na o wiele wyższym stopniu rozwoju. Jest to uczucie bardzo skomplikowane, gdyż składa się na nie wiele rożnych motywów, a wśród nich wysoko rozwinięte idee dotyczące życia soołecznego

REAKCJE CZŁOWIEKA

Tutaj po raz pierwszy dochodzi do głosu wstyd, który – jak powiedziano – raczej nie jest jedną z pierwotnych reakcjr człowieka. Wydaje się, że już jego pierwsze przejawysą bardzo uwarunkowane przez konwencje

NAWIĄZANIE DO STROJU

Mimo że moda nawiązuje głównie do stroju, nie należy wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków i szukać w dawnych czasach początków mody w dzisiejszym rozumieniu tego terminu. Przeważająca masa plemion pierwotnych