Category Archives: Potęga i urok mody

W PRAKTYCE

W praktyce wszystko może służyć do tego celu: skalp, cała głowa, poszczególne członki, kości, również broń, części ubrania i ozdoby. Te przedmioty przechowuje się niekiedy w domu i ewentual­nie z okazji specjalnych

UZNANA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU

Nie wolno jednak zapominać i o tym, że to, ile i jakiego rodzaju trofea zdobędzie dany osobnik, jest rzeczą przypadku. To właśnie współzawodnictwo pociąga za sobą i w tym wypadku pewne różnice,

DZIEJE STARYCH CYWILIZACJI

Dzieje starych wschodnich cywilizacji świadczą jednak najlepiej o tym, jaką długą drogę przebyły niektóre materiały dekoracyjne. Najsłynniejszym przykładem jest chyba fakt znalezienia w prahistorycznych europejskich cmentarzy­skach muszli kauri, występujących w Oceanie Indyjskim.

RZADKOŚĆ WYSTĘPOWANIA

Rzadkość występowania tych zamorskich towarów sprawiała, że na ogół były one pieczołowicie przechowywane w skarb­cach i z wielką pompą wyjmowane z nich przy okazji rzadkich tylko uroczystości. Nawiasem mówiąc, właśnie rozpatrując ozdoby

ZMIANA PIERWOTNEJ ROLI

Przy okazji możemy się przekonać, że zmieniła się również pierwotna rola pienią­dza, który niegdyś służył swemu właścicielowi raczej jako ozdoba i w zasadzie nigdy nie był w obrocie. U wielu ludów przetrwało

BY ZROZUMIEĆ WAŻNY FAKT

To, co wyżej powiedziano, pozwala nam zrozumieć ważny fakt, chyba zbyt rzadko brany pod uwagę. Pierwotny człowiek znał już na pewno liczne formy ozdób, ale z tego jeszcze nie wynika, że moda

SWOISTOŚĆ OZDOBY

Wtedy na przykład ozdoba bedzie szczególnie jako swoista postać trofeum, wyrazem władzy przysługującej dane! jednostce, przy czym insygnia władzy mog, różnić się od siebie zależnie od okoliczności, w jakich zostały zdobyte. W

RZECZYWISTA MODA A KOSTIUM

Jest jednak rzeczą znamienną, że bezpośred­nio po jakiejś gwałtownej zmianie zachowania na ogół znów wykształ­ca się jakaś trwała forma, która przez długie lata nie ulega zmianom. Toteż chętniej mówimy tutaj o „kostiumach”

INNY PRZYKŁAD

Inny jeszcze przykład: kiedyś strój hiszpańskich toreadorów zmieniał się wraz z modą, nagle w ostatniej ćwierci wieku XVIII utknął w miej­scu i nie uległ większym zmianom aż do dziś, o czym łatwo

NIEZMIENNOŚĆ STROJU

Niezmienność stroju stała się więc wyrazem lojalności wobec określonych władców albo określonej formy władzy. Warto może zaznaczyć, że strój ludowy nie był za poży­czany w całości, lecz tylko jego poszczególne elementy z